Ingenieurs diensten

Advies, projectbegeleiding en ondersteuning bij de uitvoering

SMART Solutions & IoT

Meedenken aan en opzetten van oplossingen voor de huidige problematiek om onze steden en infrastructuur leefbaarder te maken en beter af te stemmen op de huidige en toekomstige bevolkingsdichtheden.

Read More

Zorg Systemen

Uitwerken van maatwerkoplossingen in de zorgsector. Van eenvoudige zuster oproep systemen tot complexe geïntegreerde oplossingen met koppelingen naar elektronische patientendossiers en alarmeringssystemen via smartphones en tablets. Dwaal- en valdetectie systemen, en met het oog op de kosten, asset management systemen.

Read More

Elektronische Beveiliging

Beveiligingsplannen voor alle type objecten in de utiliteit, industrie en infrastructuur. Van enkelvoudige systemen zoals inbraakdetectie, videobewaking, toegangscontrole of intercom tot complexe geïntegreerde beveiligings oplossingen voor hoog risiko objecten.

Read More

Brand en Ontruiming

Voor deskundige projektie van Brandmeld installaties en Ontruimingssystemen. Tevens ondersteuning bij in bedrijfstellen en opleveren van de installaties.

Read More